Thẻ Visa ảo VCC xác minh tài khoản Paypal ( US và Việt Nam)

Vendor: Tba
Type:
$5.00

Đây là dòng thẻ Visa Prepaid; thẻ được sử dụng để xác thực (Verify) tài khoản tại Paypal.com (VCC) Khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng: - Mã thẻ gồm...

Sold Out

Đây là dòng thẻ Visa Prepaid; thẻ được sử dụng để xác thực (Verify) tài khoản tại Paypal.com (VCC)

Khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng:

- Mã thẻ gồm 16 chữ số

- Ngày hết hạn : MM/YY

- CVV: gồm 3 chữ số

Lưu ý:

  • Thẻ sử dụng được với mọi tên và địa chỉ đăng kí
  • Thẻ chỉ sử dụng được trong vòng 4 ngày từ ngày gửi info. 
  • Sau khi liên kết thẻ với tài khoản, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi để nhận mã số xác thực thẻ.
  • Thông tin được chuyển vào số điện thoại/email mà quý khách đăng kí.

Vui lòng kiểm tra thông tin trước khi đặt đơn.