Hỗ trợ lập- S.E.L.L tài khoản Ebay USA ( mỹ) và VN ( Việt Nam)

Vendor: Tba
Type:
$125.00

1. Hỗ trợ Lập tài khoản Ebay USA có selling limit cao Số sản phẩm được bán tối đa mỗi tháng : 1000 items Doanh thu bán hàng mỗi tháng : 25.000$ 2. Hỗ trợ Lập tài khoản...

$125.00

1. Hỗ trợ Lập tài khoản Ebay USA có selling limit cao

  • Số sản phẩm được bán tối đa mỗi tháng : 1000 items
  • Doanh thu bán hàng mỗi tháng : 25.000$

2. Hỗ trợ Lập tài khoản Ebay USA/VN có selling limit 

  • Số sản phẩm được bán tối đa mỗi tháng : 5-10 items
  • Doanh thu bán hàng mỗi tháng : 500-1.000$

3. Hỗ trợ Lập tài khoản Ebay USA/VN có selling limit 

  • Số sản phẩm được bán tối đa mỗi tháng : 50-100 items
  • Doanh thu bán hàng mỗi tháng : 5000-10.000$

Nhanh chóng-nhiệt tình- trách nhiệm!

- Bảo hành MỌI LỖI tk eBay trong 10 ngày từ khi bạn nhạn tài khoản.

- Tài khoản eBay/Paypal/Gmail đồng bộ thông tin đã lập từ 3 tháng trở lên

- Tặng kèm 1 thẻ ảo để xác minh paypal (vcc), khách dùng vào paypal nào tuỳ ý.

- Gửi kèm tips để khách hàng tham khảo khi mua tài khoản.