Dịch vụ kháng suspend khác ( late shipment, ODR, trademark, copyright,inauthentic,...)

Vendor: Tba
Type:
$650.00

Bán hàng trên AMAZON thật khó khăn. Tài khoản/listing của bạn bị khóa và bạn không thể xử lý: 1. Inauthentic claim - Hàng không chính hãng 2. Counterfeit claim - Hàng giả 3. Used sold as new - Hàng...

$650.00

Bán hàng trên AMAZON thật khó khăn.

Tài khoản/listing của bạn bị khóa và bạn không thể xử lý:

1. Inauthentic claim - Hàng không chính hãng

2. Counterfeit claim - Hàng giả

3. Used sold as new - Hàng cũ nhưng bán như mới

4. IP/Counterfeit infringement - Vi phạm hàng giả

5. Trademark infringement - Vi phạm trade mark

6. Copyright infringement - Vi phạm bản quyền

7. Misusing ASIN variations - Sử dụng sai ASIN

8. Late shipment rate - Tỷ lệ Giao hàng muộn

9. Order defect rate - Tỷ lệ lỗi

10. FBA warnings - Cảnh báo Amazon fullfillment

11. Low tracking rate - Tỷ lệ tracking thấp

12. Restricted product removal - Hàng ra khỏi AMZ bị giới hạn

13 .Not matching product detail page - Không phù hợp với trang sản phẩm

14. Invoices not meeting date requirements - Hóa đơn không khớp yêu cầu ngày

15.Safety complaints - Khiếu nại an toàn

16. Related account - Account liên kết

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP CÁC BẠN, HỖ TRỢ BỞI NHỮNG CHUYÊN GIA VỀ AMAZON

CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP VÀ THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ AMAZON ĐỂ MỞ LẠI TÀI KHOẢN/LISTING CỦA BẠN

TẤT CẢ ĐỀU HỢP PHÁP ! 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review