1. Đổi trả 
  • Trong vòng 5 tới 10 ngày từ ngày bàn giao tài khoản, áp dụng đối với mọi lỗi của tài khoản ebay.
  • Thực hiện 1 đổi 1 nếu không thể gỡ khóa, chỉ áp dụng 1 lần duy nhất.

Các sản phẩm không áp dụng đổi trả:

  • Thông tin thẻ VCC ảo

2. Hoàn tiền:

  • Các dịch vụ không liên quan đế làm giấy tờ/bán tài khoản. Thực hiện hoàn trả phí dịch vụ khi không hoàn thành công việc hoặc theo thỏa thuận trước đó.

Nếu vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại/ sản phẩm đổi trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 

Email: Chickcopy@gmail.com

Số điện thoại: 0703225333

Facebook: https://www.facebook.com/mmotba