Dịch vụ quản lý tài khoản AMAZON 1 được 30

Vendor: Tba
Type:
$450.00

Các chỉ số trên " Heath account " của tài khoản AMAZON của bạn đã vượt qua chỉ số cho phép của AMAZON hoặc đã sắp vượt qua ngưỡng an toàn. Bạn lo lắng điều đó sẽ khiến tài khoản của bạn...

$450.00

Các chỉ số trên " Heath account " của tài khoản AMAZON của bạn đã vượt qua chỉ số cho phép của AMAZON hoặc đã sắp vượt qua ngưỡng an toàn.

Bạn lo lắng điều đó sẽ khiến tài khoản của bạn bị khóa, và với kinh nghiệm của chúng tôi, thật khó khăn để giúp tài khoản của bạn hoạt động trở lại sau khi tài khoản đã bị khóa.

Điều đó nghĩa là, các bạn phải bảo vệ tài khoản của mình được an toàn trước khi mọi thứ quá trễ không thể cứu.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản AMAZON theo tháng, không chỉ giúp các bạn xử lý các vấn đề ở hiện tại mà còn là trong 1 KHOẢNG THỜI GIAN - 30 ngày.

Trong thời gian 30 NGÀY các bạn sẽ được hưởng dịch vụ : 

- Xóa feedback xấu

- Quản lý tỷ lệ ODR

- Tăng boost sale

- Quản lý các chỉ số khác của " Heath account "

Bạn thanh toán 1 nhưng được 30 ????

Thật tuyệt vời.