VPS là “nguyên liệu” ko thể thiếu khi làm Ebay
Nhưng rất nhiều newbie chưa từng sử dụng ??? Mình sẽ chia sẻ 1 cách ngắn gọn như sau:

1.Vậy VPS là gì?

Máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo (Đơn giản hơn: Giúp bạn giả lập 1 hệ điều hành với 1 địa chỉ IP khác với máy tính gốc của bạn, chạy cùng lúc với máy tính gốc )...

2.Làm sao để sử dụng VPS:
Bạn sử dụng “Remote Desktop Connection” - chương trình chạy sẵn trên máy tính, gõ “Remote Desktop Connection” trên thanh tìm kiếm là bạn sẽ thấy. EASY!!! 
Sau khi đã có một VPS ( mua hoặc tạo) rồi thì bạn sẽ có thông tin của một VPS dạng như sau:
Ví dụ: 
IP: 123.30.111.222
Username: administrator
Password: BKNSd3g8T83

Việc cuối cùng là đăng nhập VPS này trên “Remote Desktop Connection”

4. Tác dụng của VPS với người chơi Ebay
- Tạo đc nhiều account cùng lúc trên 1 máy tính ( vì cần phải lập account trên những địa chỉ mạng - địa chỉ IP khác, nếu ko sẽ vi phạm vào chính sách mỗi thông tin chỉ đc phép có 1 account)

Hỗ trợ dịch vụ:
Trieubinhan.com

remote desktop connection


Post A Comment